Disclaimer

De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie van KeepZutphenWeird. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van KeepZutphenWeird.com zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen. Keepzutphenweird.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door via KeepZutphenWeird.com openbaar gemaakte publicaties.

Uitingen
Meent u dat KeepZutphenWeird.com uitingen bevat die onrechtmatig zijn jegens u of uw onderneming, dan kunt u dit kenbaar maken via redactie@keepzutphenweird.com

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (KeepZutphenWeird.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij KeepZutphenWeird of zijn gelicenceerd aan KeepZutphenWeird.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door KeepZutphenWeird of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt,  mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

KeepZutphenWeird voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.